Матеріали Neformat.com.ua стали основою для дисертації

Молодий український історик Андрій Стойків цьогоріч написав та захистив дисертацію на тему "Контркультурна панорама України: остання декада ІІ міленіуму – початок ІІІ міленіуму (історико-антропологічний вимір)". Що цікаво, саме матеріали форуму та сайту Neformat.com.ua стали одним з головних джерел дослідження науковця.

Як зазначає автор у передмові, тема контркультури України є слабо дослідженою на науковому рівні, а тому й особливо цікавою для сучасних істориків.

"Більше того, тема володіє якістю динаміки в континуумі, що надає їй перманентного стану наукової актуальності. Об’єктом дослідження є вимір у якому функціонує та розвивається контркультура України та її зразки в цілому. У магістерській роботі висвітлено декілька етапів розвитку контркультури, які перебувають у певному конфлікті приналежності між контркультурою і мейнстрімом. Надано візію автора стосовно дихотомії між контркультурою та масовою культурою, проаналізовано тенденції розвитку контркультури України", - розповідає Андрій Стойків. 

Водночас автор зауважує, що мова йде про магістерську роботу, яка писалась, в тому числі, і для комісії по захисту наукових робіт, які "дуже не в темі" контркультури, тому праця може виглядати дещо поверхнево для людей, які є частиною контркультури України. Це слід враховувати під час читання.  

А ось яку роль у всій цій історії зіграв Neformat: 

"На думку автора найважливішим для дослідження є статті спеціалізованого веб-сайту про контркультуру України ― Neformat. База статей веб-сайту, вміщує в собі 15 веб-сторінок, на кожній, з яких 10 статей, в сумі це 150 спеціалізованих статей, які окремо поділені на рубрики, серед яких чимало інтерв’ю (що складає домінуючу роль в дослідженні автора). Тут можна зазначити, що кожна зі статей Neformat в різній мірі розкриває різні аспекти контркультурного руху в Україні ХХІ ст.

Окремою групою джерел веб-сайту ―Neformat є рецензії, якими також можна послуговуватись в оцінках різних контркультурних зразків. Остання частина джерельної бази веб-сайту — це форум, який є широкою ділянкою для історичного дослідження методом "усної історії". 

Ознайомитися з повним текстом дисертації можна за цим посиланням.