27/02/2009 г. Харьков, арт-кафе "Агата"
27/02/2009 г. Харьков, арт-кафе "Агата"
27.02.2009
Арт-кафе "Агата"
20:00