22-23/07/2006 г.Судак с. Морское, ДК "Виноделов"
22-23/07/2006 г.Судак с. Морское, ДК "Виноделов"
22.07.2006 - 23.07.2006
ДК "Виноделов"
14:00
13евро на два дня.