13/02/2008 г. Харьков, арт-кафе "Агата"
13/02/2008 г. Харьков, арт-кафе "Агата"
13.02.2008
Арт-кафе "Агата"
20:00