Івенти
03.01.2017
More Music Club
20:00
FREE
14.01.2017
More Music Club
19:00
50 / 70 грн.
14.01.2017
Клуб "Otel'"
19:00
70 грн.
19.01.2017
More Music Club
20:00
FREE
21.01.2017
ВИСКО
17:00
40 грн.
21.01.2017
MonteRay Live Stage
17:00
100 - 250 грн.
21.01.2017
Бочка на Подоле
19:00
40 / 50 грн.
27.01.2017
More Music Club
22:30
50 грн.
28.01.2017
Паб "7 Док"
17:30
80 грн.
28.01.2017
ASYLUM
19:00
250+ грн.