16.11 Neformat Family Gig: Bojevilla / Vovk / Обрій / Papirus | Чернігів
16.11 Neformat Family Gig: Bojevilla / Vovk / Обрій / Papirus | Чернігів
16.11.2019
Кінотеатр ім. Щорса
19:00
100 грн.