03/10/2008 г. Харьков, арт-кафе "Агата"
03/10/2008 г. Харьков, арт-кафе "Агата"
03.10.2008
Арт-кафе "Агата"
20:00